Steg 1: Aksepter IT reglemanget

Jeg har lest og akseptert IT policy for Høgskolen i Gjøvik, inkludert eventuelle fremtidige endringer på web-adresse: http://www.hig.no/it_tjenesten/tenester/it_reglement

Steg 2: Oppgi ditt fødselsnummer og PIN-kode

Steg 3: Velg ditt passord