Microsoft Imagine login

Vikitg melding!

Denne portalen for Microsoft Imagine avvikles 01.01.2019!
For studenter og ansatte tilknyttet institutt ved IE-fakultetet er ny løsning tilgjengelig her!

Studenter og ansatte ved andre institutt bes om å kontakte sine respektive ledere for ny løsning.

Enter your username and password to login to Microsoft Imagine.

Username:
Password: