Steg 1: Skriv inn ditt personnummer og PIN-kode

Din konto må være aktivert og du må være registrert med et mobilnummer for å bruke denne tjenesten. Denne tjenesten gjelder kun for studenter som har aktiv konto og som fikk tildelt HiG konto før NTNU fusjonen ble gjennomført.

Skriv inn ditt personnummer og PIN-kode. PIN-koden er det samme som blir brukt på ditt HiG tilgangskort, og som er utlevert av personalkontoret dersom du er ansatt eller studenttorget dersom du er en student.

Kontotype Ansatt Student
Personnummer
PIN-kode

Steg 2: Skriv inn ditt engangspassord motatt på SMS

Steg 3: Velg ditt passord