På denne siden kan du administrere og bruke din ansattkonto på HiG. Din ansattkonto benyttes som regel på de systemer IT-tjenesten drifter. Kontakt IT-tjenesten på helpdesk@hig.no hvis det er noe du lurer på.

Ser du etter EndNote, Clue, Matlab, SolidWorks eller noe annet som ikke er listet opp her lenger? Vi har flyttet mye programvare til den nye siden for programvarenedlasting.

Bytte passord

https://minside.hig.no/ansatt/passwordreset.php

Her kan du bytte passordet på din HiG-konto. Dette passordet er blant annet knyttet til Windows-, Linux- og epostpålogging.

Gå til bytting av passord